ธนาคารไทยพาณิชย์ ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก คงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย

ข่าวการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก คงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย

ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก และคงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย ส่วน MLR และ MOR ปรับขึ้นในอัตรา 0.25% มีผลวันที่ 4 ต.ค. 65 นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน หรือ กนง. มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1% ต่อปี เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 65 ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินแล้วว่า การปรับดอกเบี้ยควรดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประคับประคองลูกค้าในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาธนาคารจึงยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR ที่ 5.995% และจะยังคงติดตามสัญญาณทางเศรษฐกิจ และข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเพื่อประเมินการตัดสินใจอีกครั้ง โดยจะคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นสำคัญ

การเงิน

ทั้งนี้ สอดคล้องกับ กนง. และเป็นไปตามกลไกทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางการเงิน ธนาคารจึงปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.50% สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ธนาคารปรับขึ้นดังนี้

– ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี หรือ MLR ในอัตรา 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.25% เป็น 5.50%

– ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR ในอัตรา 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.845% เป็น 6.095% โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลในวันที่ 4 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงพร้อมช่วยเหลือลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย ผ่านมาตรการต่างๆ ของธนาคาร โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือ สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ